Inžinierska geodézia
 
Pozemkové úpravy
 
Geometrické plány
 
Vytýčenie pozemkov

KONTAKT NA NÁS

Zloženie firmy

Konatelia spoločnosti

Ing. Ján Kavulič | 0905 256 995

kavulic@geotopke.sk

Autorizovaný geodet a kartograf podľa § 6 zákona NR SR č.215/1995 Z.z. č. 181 pís. a-j. Oprávnenie na vykonávanie pozemkových úprav podľa vyhlášky MPVž SR 155/1992 Zb,číslo oprávnenia 118


Ing. Milan Kavulič | 0908 974 513

milankavulic@gmail.com

Autorizovaný geodet a kartograf podľa § 6 zákona NR SR č.215/1995 Z.z. číslo oprávnenia 1117, pís. a-e

Zástupca spoločnosti

Patrik Zimáni | 0905 759 716

pzimani@geotopke.sk


Ekonomické oddelenie

Renáta Trojčáková

rtrojcakova@geotopke.sk                                                  

Oddelenie geodézie


Anna Zimániová 0908 974 506

azimaniova@geotopke.sk


Drahomíra Mihalovitsová 0908 974 506

dmihalovitsova@geotopke.sk


Ing. Patrik Čižmárik 0905 759 717

pcizmarik@geotopke.sk


Ing. Maroš Valachovič 0905 759 718

mvalachovic@geotopke.skIng. Ján Kavulič a Ing. Milan Kavulič sú členmi Komory geodetov a kartografov a sú poistení voči škodám spôsobeným pri výkone svojho povolania do výšky 67 000,00 €

Firmu založená v roku 1991. V roku 1992 našli vo firme zamestannie prví zamestnanci a firma začala svoju činnosť spočiatku len s geometrickými plánmi pre fyzické osoby. Po etablovaní sa na trhu sme začali spolupracovať s Pozemkovým úradom Košice mesto a Košice vidiek pri vytyčovaní pôvodných a náhradných pozemkov a spracovaní geometrických plánov pre reštitúcie.
Ján Kavulič
majiteľ spoločnosti

INFO

NÁDPIS ČLÁNKU

Praesent posuere tortor at risus. Nam facilisis elementum elit. Quisque condimentum congue quam. Fusce fringilla malesuada lectus. Nam tristique, mauris eget faucibus ullamcorper, neque tellus elementum metus.

KONTAKTY

GEOTOP Košice, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 17 Košice
tel.:     ++ 421 55 729 0871-2
mobil: ++ 421 905 759 716

IČO: 36590711

IČ DPH: SK 2021959841
bankové spoj.: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: SK85 7500 0000 0040 2334 9190
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Mestkého súdu Košice, oddiel Sro vložka 16300/V