Inžinierska geodézia
 
Pozemkové úpravy
 
Geometrické plány
 
Vytýčenie pozemkov

KONTAKT NA NÁS

NAŠA ČINNOSŤ

Disponujeme širokým technickým vybavením, od PC a notebookov vybavených najmodernejším softwarom, 2 plotrami CANON a HP, 3 osobnými a dvomi terénnymi automobilmi, nivelačným prístrojom, 2 totálnymi stanicami TOPCON, 2 dvojfrekvenčnými GPS prístrojmi LEICA.
Svoju činnosť vykonávame prevažne v regióne Košic a okolia, po dohode so zákazníkom sme schopní poskytnúť svoje služby na území celej SR.

NOVINKY

22/07/2015
Adresný bod V zmysle vyhlášky MV SR č. 142/2015, ktorou sa vykonáva Zákon 1525/2015 Z.z. o registri adries s účinnosťou od 1.júla 2015 pribudla Fyzickým aj právnickým osobám nová povinnosť. Pre vydanie súpisného čísla stavieb je potrebné doložiť okrem geometrického plánu aj geodetické určenie adresného bodu. Adresný bod slúži na presné polohové a výškové označenie vstupu do budovy. Štát tak preniesol na stavebníkov novú povinnosť pri budovaní svojho informačného systému. Pre našich klientov poskytujeme túto službu spolu s vyhotovením geometrickým plánu na vydanie kolaudačného rozhodnutia, prípadne porealizačné zameranie. Pre geometrické plány vyhotovené pred účinnosťou Zákona je potrebné adresný bod zamerať priamo na pozemku v súčinnosti s vlastníkom pozemku. Podobne vznikla povinnosť zamerať geografické osi ulice vo všetkých jej lomových bodoch.

GEOMETRICKÉ PLÁNY


Južná trieda 82, 040 17 Košice
tel./fax.: ++ 421 55 729 0871-2
mobil: ++ 421 905 759 716

Firmu založená v roku 1991. V roku 1992 našli vo firme zamestannie prví zamestnanci a firma začala svoju činnosť spočiatku len s geometrickými plánmi pre fyzické osoby. Po etablovaní sa na trhu sme začali spolupracovať s Pozemkovým úradom Košice mesto a Košice vidiek pri vytyčovaní pôvodných a náhradných pozemkov a spracovaní geometrických plánov pre reštitúcie.
Ján Kavulič
majiteľ spoločnosti

INFO

NÁDPIS ČLÁNKU

Praesent posuere tortor at risus. Nam facilisis elementum elit. Quisque condimentum congue quam. Fusce fringilla malesuada lectus. Nam tristique, mauris eget faucibus ullamcorper, neque tellus elementum metus.

KONTAKTY

GEOTOP Košice, s.r.o.

Južná trieda 82, 040 17 Košice
tel.:     ++ 421 55 729 0871-2
mobil: ++ 421 905 759 716

IČO: 36590711

IČ DPH: SK 2021959841
bankové spoj.: Československá obchodná banka, a.s.
číslo účtu: SK85 7500 0000 0040 2334 9190
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okr. súdu Košice I,oddiel Sro vložka 16300/V